Komornik Łukasz Sowa

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 40192

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Łukasz Sowa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-03-2024 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie I Wydział Cywilny 75-950 Koszalin, ul. Władysława Andersa 17 w sali nr 4A odbędzie się druga licytacja nieruchomości (tj. lokalu mieszkalnego) należącej do dłużników: Zbigniew Iwan, Dorota Iwan na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej w miejscowości Tymień, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40192 [NKW: KO1K/00040192/8].
Suma oszacowania wynosi 113 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
75 533,33zł.

Obwieszczenie

Plik (.pdf) kliknij